AktualnościKs. Józef Górzyński - biskupem pomocniczym Archidiecezji Warszawskiej!Ojciec Święty Franciszek mianował ks. prof. Józefa Górzyńskiego, naszego opiekuna, biskupem pomocniczym Archidiecezji Warszawskiej.

Wraz z nim nominację biskupią otrzymał ks. Rafał Markowski, dotychczasowy rzecznik prasowy Archidiecezji. Obaj nominaci przyjmą święcenia biskupie w archikatedrze św. Jana na Starym Mieście w sobotę, 7 grudnia 2013 r. o godz. 11.00.

Bardzo się cieszymy z tak wielkiego wyróżnienia dla naszego Czcigodnego Opiekuna i jednoczymy się w modlitwie za jego rozpoczynającą się posługę biskupią. Mamy nadzieję na spotkanie z biskupem-nominatem 23 listopada na Bielanach.

Pierwszy wywiad z ks. bp. Górzyńskim można znaleźć tutaj.
biskup-nominat Józef Górzyński
Ks. prałat dr Józef Górzyński urodził się 5 marca 1959 roku w Żelechowie. W 1979 wstąpił do Wyższego Metropolitalnego Seminarium Duchownego św. Jana Chrzciciela w Warszawie, gdzie odbył sześcioletnie studia filozoficzno-teologiczne. Święcenia kapłańskie przyjął 2 czerwca 1985 roku z rąk kardynała Józefa Glempa. Przez dwa lata pracował jako wikariusz w parafii św. Mikołaja w Grójcu.

W 1987 roku wyjechał na zagraniczne studia specjalistyczne do Rzymu. Studiował liturgikę na Papieskim Instytucie Liturgicznym św. Anzelma w Rzymie. Pracę doktorską obronił w 1996 roku. Po powrocie ze studiów został prefektem, czyli wychowawcą, w warszawskim seminarium duchownym. Zaczął też wykładać liturgikę na Papieskim Wydziale Teologicznym.

Pracę wychowawczą zakończył w 2004 roku. Został wtedy mianowany proboszczem parafii Niepokalanego Poczęcia NMP w Warszawie na Wrzecionie. Rok wcześniej wyniesiony do godności opata Kapituły Kolegiackiej Kampinosko-Bielańskiej.

W 2012 roku kard. Kazimierz Nycz mianował ks. Górzyńskiego moderatorem wydziałów duszpasterskich oraz dyrektorem Wydziału Duszpasterstwa Ogólnego Kurii Metropolitalnej Warszawskiej. Z racji specjalizacji w dziedzinie liturgii, od lat uczestniczy w pracach wielu komisji diecezjalnych i krajowych. Przez wiele lat był moderatorem nadzwyczajnych szafarzy Komunii świętej w archidiecezji warszawskiej.